Search

Ukraine - Poland

Онлайн-конференція: "Україна-Польща, логістичні питання в умовах війни. Нові можливості, перспективи для співробітництва"/Konferencja online ,,Ukraina – Polska: zagadnienia logistyczne w warunkach wojny. Nowe możliwości, perspektywy współpracy”

Дата: 15 червня 2022 року /Data: 15 czerwca 2022 roku Тривалість: 13:00 / Rozpoczęcie: 12:00 czasu warszawskiego Формат/ Format: Zoom10 views0 comments

Recent Posts

See All